Super Script

Small

Input

Font Glyphs

¹

²

³

ʰ

ʲ

ˡ

q

ʳ

ˢ

ʷ

ˣ

ʸ

Q

ᴿ

ˢ

ˣ

ʸ

Output

(¯´★`¯)*¤°•.

ᶠᵒⁿᵗ ᵏᵉʳᵉⁿ

.•°¤(¯´★`¯)

Text Decoration